Zużyty sprzęt AGD

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego DOM BIANCO Sp. z o.o.


DOM BIANCO Sp. z o. o. zwraca uwagę na to, że gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi i zwierząt. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.


Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*:


1. Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. W punkcie sprzedaży DOM BIANCO Sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn - zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm jest przyjmowany nieodpłatnie bez konieczności zakupu nowego sprzętu.
3. W sklepach fizycznych o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m2 zakazane jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu.
4. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, punkt serwisowy jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
5. Dystrybutor prowadzący punkt serwisowy ma obowiązek odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli nie jest on kompletny i jeśli z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

6. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
 
Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie naszej gminy.
Aktualne dane dotyczące punktów zbierania zużytego sprzętu dostępne są na stronie internetowej gminy: www.raszyn.pl lub w jej siedzibie: Gmina Raszyn, Szkolna 2A, 05-090 Raszyn. Przykładowe punkty, w których można pozostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

• Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) ul. Turystyczna 37 w Nadarzynie
• Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) Warszawa, ul. Zawodzie 1 (przy skrzyżowaniu z ul. Łuczniczą, wjazd przed przystankiem autobusowym „Łucznicza 02”)
Pamiętaj że:
• zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,

• posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.
 

* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl